tập trung cung cấp cho người chăm sóc trẻ

 

Hơn 300 bài tập, mục tiêu hoạt động can thiệp

  • chi tiết các bước dạy trẻ, các bước can thiệp hành vi cho trẻ để người đọc tham khảo, tự dạy và can thiệp cho trẻ ở nhiều môi trường khác nhau
  • được sắp xếp theo nhóm gồm Nhận thức, Ngôn ngữ, Hòa nhập xã hội, Vận động thô, Vận động tinh, Tự phục vụ và nhiều nhóm khác
  • được sắp xếp theo từng nhóm tuổi: 0 - 1 tuổi ; 1 - 2 tuổi ; 2 - 3 tuổi ; 3 - 4 tuổi ; 4 - 5 tuổi ; 5 - 6 tuổi ; nhiều độ tuổi

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: