gồm có 05 giai đoạn căn bản sau:

 

GIAI ĐOẠN 1 - TRAO ĐỔI VỚI PHỤ HUYNH

Lắng nghe và trao đổi với phụ huynh, người chăm sóc về tình trạng của trẻ, thu thập các thông tin ban đầu cần thiết về trẻ, gồm có:

 • Các đánh giá về tình trạng của trẻ về thể chất y khoa, kết quả từ các cơ sở y tế như Bệnh viên Tâm thần – Khoa trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng… và về tâm lý y khoa từ các Bác sỹ chuyên khoa Tâm lý uy tín…
 • Thông tin chia sẻ từ phụ huynh về quá trình học tập can thiệp của trẻ tại các cơ sở can thiệp đã từng tham gia 
 • Thông tin chia sẻ từ phụ huynh thông qua Bảng khảo sát và đánh giá năng lực hành vi và kỹ năng theo từng giai đoạn tuổi (Phụ huynh tự đánh giá với sự hướng dẫn của Trung tâm) …
 • Thời gian: tuần đầu tiên

 

GIAI ĐOẠN 2 – XÂY DỰNG QUAN HỆ VỚI TRẺ

gồm có

 • Giới thiệu giáo viên phụ trách của trẻ cho phụ huynh, người chăm sóc và cho trẻ 
 • Giáo viên phụ trách giúp trẻ làm quen với môi trường học tập tại trung tâm với sự hỗ trợ của phụ huynh, người chăm sóc
 • Thời gian: 02 tuần tiếp theo

 

GIAI ĐOẠN 3 – QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CAN THIỆP

 • Trung tâm và giáo viên phụ trách trực tiếp đánh giá lại năng lực hành vi và kỹ năng của trẻ thông qua các hoạt động dạy khảo sát với trẻ và đánh giá năng lực hành vi, kỹ năng, khả năng của trẻ và thông báo với phụ huynh, người chăm sóc
 • Thời gian: 02 tuần tiếp theo

 

GIAI ĐOẠN 4 – CAN THIỆP CHÍNH THỨC

 • Giáo viên phụ trách xây dựng và thực hiện chương trình can thiệp cá nhân theo tháng  (đã thảo luận cùng phụ huynh, người chăm sóc trẻ)
 • Cập nhật tình hình can thiệp định kỳ hàng ngày và những điều chỉnh cần thiết trong chương trình can thiệp cá nhân của trẻ cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ
 • Phụ huynh và người chăm sóc trẻ biết được ngay nội dung học tập và can thiệp ngay trong ngày của trẻ thông qua hệ thống phần mềm của trung tâm
 • Báo cáo chi tiết và phân tích về kết quả học tập và năng lực phát triển định kỳ khác hàng quý

 

GIAI ĐOẠN 5 – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CAN THIỆP

 • Đánh giá kết quả can thiệp và sự tiến bộ của trẻ cùng với phụ huynh;
 • Thảo luận với phụ huynh kế hoạch giảm thời gian can thiệp tại trung tâm và tăng thời gian trẻ tham gia học tập ở các cơ sở giáo dục bình thường để nâng cao và hoàn thiện năng lực hòa nhập của trẻ

 

Quý Phụ huynh đặt lịch tư vấn và trao đổi:

 • điện thoại, nhắn tin (sms, zalo) trực tiếp số 0909 797 183, gặp cô Hạnh
 • gửi thông tin qua email: trungtamgolamo@gmail.com
popup

Số lượng:

Tổng tiền: