HÀNG NGÀY

  • Phụ huynh trực tiếp trao đổi với chuyên viên trị liệu và can thiệp sớm, giáo viên chủ nhiệm của con
  • Theo dõi thông qua hệ thống phần mềm của trung tâm, Phụ huynh biết được ngay kết quả của các mục tiêu, nội dung con vừa được học trong ngày và củng cố thêm cho con tại nhà ngay sau mỗi buổi học và can thiệp để từ đó giúp con tiến bộ hơn mỗi ngày

 

 

ĐỊNH KỲ

  • Mỗi Quý, trung tâm sẽ gửi báo cáo chi tiết với những phân tích cụ thể về kết quả học tập của trẻ
  • Nội dung báo cáo bao gồm
    • 06 lĩnh vực phát triển chính của trẻ: NHẬN THỨC - NGÔN NGỮ - HÒA NHẬP XÃ HỘI - VẬN ĐỘNG THÔ - VẬN ĐỘNG TINH - TỰ PHỤC VỤ
    • Trên 30 nhóm kỹ năng phân bổ trong từng lĩnh vực 

                                      

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: